Teşvik Paketi…

Teşvik Paketi…

Geçtiğimiz hafta tanıtımı yapıldı. Henüz kararname, ek liste, tebliğ gibi mevzuat desteği yayınlanmadı. Alınan bilgiye göre Para Politikası Kurulu toplantısının beklendiği söyleniyor. Hangi bölgede hangi sektörler veya alt sektörlerin destekleneceği ve diğer konular henüz net değil. Özellikle,  yatırımların yapıldığı tarih itibariyle nereye kadar geriye götürüleceği, tarih bakımından kapsamı belli olmadan bir şey söylemek erken olur. Yine de özgün yönleri olan, kapsamlı bir teşvik sistemi ile karşı karşıya olduğumuzu belirtmeliyiz.

Bir defa, bölge sınıflandırılması yeniden ele alınmış. Bir önceki nesil teşvik paketindeki 4 bölgeli sistem terk edilmiş. Sayın Başbakan’ın ifadesine göre, sınıflandırma konusundaki şikayetlerin yoğunluğu yeni kategorileri zorunlu kılmış. Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan’ın beyanlarına bakılırsa, geniş katılımlı bir çalışma yapılmış-ki öyle görünüyor-.

İş dünyasını heyecanlandıracak ve istihdam sağlayacak yeniliklerin başında, gelir vergisi stopajının terkini ile sigorta primi işçi hissesi desteği geliyor. Bir başka önemli avantaj, yatırıma katkı tutarının yatırımcının tüm faaliyetlerinden elde ettiği kazançlar üzerinden indirim hakkı sağlanması. Bölgesel eşitsizliği giderme çabaları bakımından en cazip unsurlardan biri olabilir.

Ana stratejinin cari açık ya da ara malı girdi bağımlılığını önleme odaklı olduğu anlaşılıyor. Ekonomi Bakanlığı’nın  tanıtımında vurgulanan tema bu şekilde. Stratejik sektörlerin daha geniş yatırım imkanlarından yararlanması ve asgari yatırım tutarının indirimi sağlanarak avantajlar genele yayılmaya çalışılmış.

Teşvik paketinin içinde dış ticaret dengesinin dışında gözetilen ama zikredilmeyen konu, sermaye yoğunluğunun optimizasyonu olabilir. İstihdam alanında da beklenenin üstünde bir yarar sağlanacağını düşünüyorum.

Sermaye yoğunluğuna geldiğimizde, yapılan hesaplamalara göre bir çok stratejik alanın 3 veya 4 büyük oyuncunun kontrolünde olduğu, bazı alanlarda da rekabet yoğun bir anlayışın hakim olduğu biliniyor. Özellikle enerji, madencilik, demiryolu taşımacılığı gibi alanlarda yoğun ya da tam tersi bir şekilde genel taşımacılık, inşaat gibi sektörlerde dağınık bir girişim perspektifi var. Bir önceki yazıda konuya değinmiş, rekabetin yoğunlaştırılması, bazen de, aksi yönde derlenip toparlanması gereken iş kollarının bulunduğunu belirtmiştim. Yeni teşviklerin sermaye yoğunluğunu dikkate aldığını görmek sevindirici oldu.

Başta da belirttiğim gibi, mevzuat tamamlanmadan, genel bilgilendirmenin dışında söylenecek şeyler eksik kalacak. Bugüne kadar yapılan teşvik düzenlemeleri arasında eksik kalan konuların kesişim kümeleri eklenerek, daha kapsayıcı ve aynı zamanda nokta atışlar yapan bir sistem olduğunu söyleyebilirim. Özellikle ‘altıncı bölge’de, yeterli yatırım miktarı ve istihdam koşullarına uyulduğunda, yapılan yatırımdan daha fazla teşvik sağlanan bir çerçeve çizilmiş*.

*İlgilenenler, http://www.ekonomi.gov.tradresinden, tesvik@ekonomi.gov.tr  ‘ye e-posta yoluyla veya 444 43 63 telefondan farklı bilgilere ulaşabilirler.