Etiket arşivi: spor

Yeni Gündem: Bölgesel Kalkınma

destekTürkiye’de yeni yeni konuşulmaya başlanan kavramlardan biri de bölgesel kalkınma. Ülkemizde bölgesel kalkınma konusu, bugüne kadar genellikle bölgelerarası gelişmişlik farklılıkları veya ulusal kalkınma planları perspektifinden ele alınmıştı.

Küreselleşmeyle birlikte, kalkınma konusu yerelleşmeye başladı. Türkiye’de belki de bu akımın etkisiyle bölgesel gelişmeyle ilgili çalışmalar başladı. Öncelikle, bu konuda anahtar rolü oynayacağına inanılan kalkınma ajanslarının kurulmasıyla ilgili yasal düzenlemeler üzerinde çalışılmaya başlandı. Yeni slogan “yerelleşmeden globalleşmek mümkün değil” Yeni Gündem: Bölgesel Kalkınma yazısına devam et

Hayır İşlerinden Sosyal Sorumluluğa

Her yıl Ramazan ayında hayır işleri toplumun gündemine geliyor. Bu defa Deniz Feneri Derneği ile ilgili tartışmalar, konunun boyutunu biraz daha kurumsal hale getirdi. Bu vesileyle bağışçıların ve hayırseverlerin bağışlarını kabul eden dernek ve vakıfların, şeffaflık, hesap verilebilirlik, kamuoyunu aydınlatma işlevleri sorgulanmaya başlandı. Hayır İşlerinden Sosyal Sorumluluğa yazısına devam et

Yerel Seçimler, Yerel Ekonomi

Yerel seçimlerle ilgili projeler bir bir açıklanıyor. Klasik belediyecilik hizmetleri ile ilgili sorunlardan ziyade kentlerin vizyonu ile ilgili çözümler ilgi görüyor. Dünyadaki eğilime paralel olarak, bizde de yerel kalkınma konusunda çarpıcı görüşler ileri sürülüyor. Yerel Seçimler, Yerel Ekonomi yazısına devam et

“Koyunun Olmadığı Yerde, Keçiye Abdurrahman Çelebi” Dememek İçin…

Manisalı olup, çeşitli alanlarda kendini yetiştirmiş yüzlerce binlerce insan var. Bunların bir kısmı yurtdışında, bir bölümü Türkiye’nin çeşitli büyük kentlerinde.  Manisa’yı iş ve özel yaşamının merkezi olarak seçmiş, ikamet bellemiş olanlar da yabana atılır sayıda değil. Ama, şurası kesin ki, organize edilmiş aydın hareketleri sınırlı. Çeşitli sivil toplum örgütlerinde çalışan nice değerli insan, siyasi görüşleri, yaşam tarzları, gelir ve harcama profilleri gibi ortak noktalarda buluşabiliyor. Manisa dışında Manisalılık ortak paydasında buluşturabilen organizasyonlar, Manisa’da yaşayıp sadece şehri için bir araya gelenlerden fazla olabilir. Görevi gereği şehirle ilgilenenlerin dışında, hemşerilik, aydın sorumluluğu gibi gönüllülük değerleriyle kentle ilgilenenleri kastediyorum. “Koyunun Olmadığı Yerde, Keçiye Abdurrahman Çelebi” Dememek İçin… yazısına devam et