Etiket arşivi: sanayi

Yeni Gündem: Bölgesel Kalkınma

destekTürkiye’de yeni yeni konuşulmaya başlanan kavramlardan biri de bölgesel kalkınma. Ülkemizde bölgesel kalkınma konusu, bugüne kadar genellikle bölgelerarası gelişmişlik farklılıkları veya ulusal kalkınma planları perspektifinden ele alınmıştı.

Küreselleşmeyle birlikte, kalkınma konusu yerelleşmeye başladı. Türkiye’de belki de bu akımın etkisiyle bölgesel gelişmeyle ilgili çalışmalar başladı. Öncelikle, bu konuda anahtar rolü oynayacağına inanılan kalkınma ajanslarının kurulmasıyla ilgili yasal düzenlemeler üzerinde çalışılmaya başlandı. Yeni slogan “yerelleşmeden globalleşmek mümkün değil” Yeni Gündem: Bölgesel Kalkınma yazısına devam et

Manisa OSB’nin Hedefi Sürdürülebilir Rekabet Olmalı

Manisa OSB bugünlerde yönetim ve denetim organlarındaki değişiklikle gündemde. MOSB’nin özellikle yerel basında yer tutması, MOSB’nin geleceği ile ilgili diğer bazı başlıkların da vitrine çıkması için bir fırsat. Nitekim MOSB, Türkiye’deki sanayi politikalarının doğal bir sonucu olarak, önemli sorunlarla yüz yüze. Manisa OSB’nin Hedefi Sürdürülebilir Rekabet Olmalı yazısına devam et

“Koyunun Olmadığı Yerde, Keçiye Abdurrahman Çelebi” Dememek İçin…

Manisalı olup, çeşitli alanlarda kendini yetiştirmiş yüzlerce binlerce insan var. Bunların bir kısmı yurtdışında, bir bölümü Türkiye’nin çeşitli büyük kentlerinde.  Manisa’yı iş ve özel yaşamının merkezi olarak seçmiş, ikamet bellemiş olanlar da yabana atılır sayıda değil. Ama, şurası kesin ki, organize edilmiş aydın hareketleri sınırlı. Çeşitli sivil toplum örgütlerinde çalışan nice değerli insan, siyasi görüşleri, yaşam tarzları, gelir ve harcama profilleri gibi ortak noktalarda buluşabiliyor. Manisa dışında Manisalılık ortak paydasında buluşturabilen organizasyonlar, Manisa’da yaşayıp sadece şehri için bir araya gelenlerden fazla olabilir. Görevi gereği şehirle ilgilenenlerin dışında, hemşerilik, aydın sorumluluğu gibi gönüllülük değerleriyle kentle ilgilenenleri kastediyorum. “Koyunun Olmadığı Yerde, Keçiye Abdurrahman Çelebi” Dememek İçin… yazısına devam et

Sanayiciye Verilen Teşviklerin Etkisi

Vergi ve sosyal güvenlik alanında işveren lehine adımlar atılıyor. Sanayiciyi yakından ilgilendiren yatırımlarda, özellikle araştırma-geliştirme (AR-GE) alanındaki vergisel teşvikin %40’dan %100’e çıkarılması, imalat sanayindeki AR-GE yatırımı arayışlarını artırdı. Sosyal sigorta mevzuatında işveren payının azaltılması ve genç istihdamın teşviki diğer tamamlayıcı parçalar. Sanayiciye Verilen Teşviklerin Etkisi yazısına devam et

Sanayi Şirketlerinin Yeniden Yapılanması Manisa’yı Yakından İlgilendiriyor…

city-planning[1]Ekonomik yapıdaki değişiklikler, sanayi şirketlerindeki reorganizasyon hareketlerini güçlendirdi. Geçtiğimiz yıllarda imalat sanayi alanındaki bir çok uluslararası firma mülkiyet yapılarında değişiklikler yaptı. Satın almalar yoluyla büyüyenler, sermaye yapılarını güçlendirenler oldu. Bazı sanayi şirketleri ise, birleşmelerle büyümeyi tercih etti. Yurtdışında doğrudan yatırım yapan Türk şirketleri de sayıca artıyor.

İmalat sanayinde önemli yer tutan Manisa OSB, çevresindeki mal ve hizmet sağlayıcıları ile birlikte yeniden yapılanma hareketinden ayrı değerlendirilmemeli. Burnumuzun dibindeki ana sanayici grupların iktisadi kararları, bir çoğu Manisalı olan tedarikçileri yakından ilgilendiriyor. Sanayi Şirketlerinin Yeniden Yapılanması Manisa’yı Yakından İlgilendiriyor… yazısına devam et

Amerikan Dolarındaki Değer Artışı

Dolardaki yükseliş neyin habercisi?Krize belki de gereğinden çok yer verenlerden biriyim. Kötümser tahminciler için yapılan şakalar arasında en etkileyici olanı “tahmin ettiği son beş krizin ikisi doğru çıktı” esprisi. O kadar çok kriz söylemi geliştirdik ki; birine tesadüf etmesi kaçınılmazdı. Amerikan Dolarındaki Değer Artışı yazısına devam et

Manisa’da Sanayicinin Önündeki Engeller ve Olanaklar

Ekonomideki duraklama süreci sanayiciyi etkilemeye başladıkça, sanayici açısından zorlu bir süreç işlerlik kazanıyor. Örneğin bazı fabrikalar çalışma saatlerini azaltıyor.

Kriz süreci, birikmiş çelişkileri ortaya koymak için geç kalmış bir zaman dilimi. Türkiye genelinde tarım dışı istihdamın azalması, elbette sanayimizde çalışan işçiyi de etkiliyor. Diğer taraftan sanayicinin yıllardır ifade ettiği maliyet sorunlarına henüz kesin bir çözüm paketi ile yaklaşılmış değil. Bu arada, özellikle Manisa’daki sanayi işletmelerinde gözlemlenen sorunların belirginleştiğini de aktarmak durumundayım. Manisa’da Sanayicinin Önündeki Engeller ve Olanaklar yazısına devam et

Şehir Planlaması Bakımından Manisa Nereye Gidiyor?

Kentsel planlamaBugünlerde Türkiye genelinde bazı ilçelerin, belediyelerin sınırlarının yeniden tanımlanması ile ilgili tartışmaları izliyoruz. Daha çok siyasi içerikli olan görüşlerin bir de ekonomik boyutu var tabii ki… Özellikle Manisa açısından bakıldığında, siyasi içeriğinden bağımsız olarak rasyonel görünen bazı seçeneklerin gözden geçirilmesi gerekiyor.

Öncelikle teşhisimi tekrarlayayım: Manisa’nın siyasi alanı ile iktisadi alanı birbiri ile örtüşmüyor. Şehir merkezinde toplulaşan ticari sermaye, ekonomik potansiyeli ticari katma değerin çok ötesine geçmiş olan Manisa’daki siyasi gelişmeleri kontrol ediyor. “Eee, ne var bunda? Taşra hep böyledir zaten” derseniz başka. Ama, Organize Sanayi Bölgesi ve Muradiye Sanayi Bölgesi’ni denklemin içerisine koyduğunuzda durum değişiyor. Şehir Planlaması Bakımından Manisa Nereye Gidiyor? yazısına devam et