Seçilecek yerel yöneticiler Manisa ekonomisi için neler yapabilir?

Yerel seçimlere on gün kaldı. Belediye başkanı, meclis üyeleri ve il genel meclisi üyeleri seçilecek. Mahalle muhtarları belirlenecek. Diğer taraftan seçim sonrası oluşacak kadroları bekleyen sorunların çözümü Manisa’nın sadece önümüzdeki beş yılını etkilemeyecek. Eğer uzun vadeli çözümler üretilebilirse, Manisa, sahip olduğu ekonomik potansiyeli hayata geçirebilecek.

Manisa’nın ekonomik sorunları ile ilgili durum tespiti, bu köşede bile defalarca yapıldı. Bu nedenle doğrudan çözüm önerilerinin en azından bir kısmını tartışmak daha yararlı olabilir.

1- İstatistik veriler ve gözlemler Manisa’da yastık altında bulunan tasarruf miktarının boyutlarında diğer illere göre bir fazlalık olduğunu gösteriyor. Bu tasarrufların Manisa içerisinde faaliyet gösteren mali aracılara yönlenmesi, Manisa içerisinde tüketilmesi veya bizzat işletme faaliyetlerine kanalize edilmesi önündeki engeller bellidir. Tasarrufların tüketime dönüşmesinde, Manisa’da faaliyet gösteren hizmet işletmelerinin kuruluş ve işletimlerinin teşviki gereklidir. Sağlık, turizm, spor, eğitim ve diğer sosyal alanlarda yapılacak yatırımlar, arzulanan döngünün devamını sağlayabilir.

Yerel kaynakların ekonomiye kazandırılması için, eksik olduğu görülen müteşşebis kültürünün canlandırılması gerekmektedir. Kadın ve gençlerin girişimciliğe özendirilmesi, teşebbüslerdeki dinamizme katkıda bulunacak unsurlardır.

2- Manisa kent merkezinde bulunan işletmeler ile imalat sanayinde faaliyet gösteren firmalar arasında insan kaynağı akışkanlığı yeterli değildir. Nitelikli insan kaynağı temininde Manisa’nın rekabetçi üstünlük sağlaması için, yerel yönetim kültürünün, iş ve istihdam geliştirme projelerine ağırlık vermesi gerekmektedir.

3- Manisa kaynaklı sermayedarların oluşturduğu imalat sanayi kuruluşlarının ana sanayiye bağımlılıkları yüksektir. Yerel işletmelerin kendi aralarında sermaye ve proje ortaklıkları yoluyla müşteri bağımlılıklarını azaltması için hazırlanacak kamu destekli projelerin takibi, yerel yöneticilerin gündemde tutması gereken konulardandır.

4- Yerel yönetim kuruluşlarının mal ve hizmet sağlayıcıları konusunda yerli işletmelere ve hizmet sağlayıcılara rekabet üstünlüğü tanıması gerekmektedir.

5- Manisa için bahsedilen markalaşma projeleri arasında en kolay sonuç alınabilecek hazır marka olarak Manisaspor’un yerel yönetim kuruluşları tarafından daha geniş bir desteği hak ettiği düşünülmektedir. Manisaspor’a yapılacak her katkı, Manisa’ya ve Manisalıya fazlasıyla geri dönüşü sağlanabilecek bir yatırım olacaktır.

Seçimin hemen ardından Manisa ekonomisi ile ilgili proje üreten kamu kurumları, seçimle gelen yerel yönetim ve sivil toplum örgütleri arasında bir ‘yerel ekonomi koordinasyon grubu’ oluşturmalıdır. Bu grubun içinden çıkarılacak bir ‘icra heyeti’, alınan kararların uygulanması konusundaki aksaklıkların aşılması için kendi kanallarından ulaşacakları baskı gruplarını harekete geçirmelidir.