Manisa OSB’nin Hedefi Sürdürülebilir Rekabet Olmalı

Manisa OSB bugünlerde yönetim ve denetim organlarındaki değişiklikle gündemde. MOSB’nin özellikle yerel basında yer tutması, MOSB’nin geleceği ile ilgili diğer bazı başlıkların da vitrine çıkması için bir fırsat. Nitekim MOSB, Türkiye’deki sanayi politikalarının doğal bir sonucu olarak, önemli sorunlarla yüz yüze.

Geçen hafta, sanayideki maliyet baskısının sanayiyi nasıl bir açmaza sürüklediğini aktarmaya çalıştık. Bunların yanında, Manisa’daki sanayi kuruluşlarının parlak görünümlerinin yanında, öne geçtikleri rekabet unsurunu sürdürülebilir hale kavuşturmaları, geleceğe dair önemli bir başlık.

Sürdürülebilirlik deyince konu, işletmelerin varlıklarını sürdürebilmelerinden, çevresel faktörler, maliyet avantajları bakımından sürdürülebilirlik, kentsel gelişme projeksiyonlarına göre sürdürülebilirlik gibi bir çok alt başlığı kapsıyor. 

Sanayi Üretim Endeksi

Kaynak: TÜİK

Bugünkü ekonomik şartlar öncelikle finansal sürdürülebilirliğe işaret ediyor. Ama iktisadi tablodaki değişim, orta ve uzun vadede, rekabet değişkenlerinin belirlenmesi, ana sanayi-yan sanayi bağımlılıklarının ortaya çıkarılması, KOBİ’lerin kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesi, kümelenme politikasının değerlendirilmesi gibi biraz daha envanter çalışmasını, girdi-çıktı analizini gerektiriyor.

MOSB’nin bugüne dek kat ettiği yol, aldığı ödüller, tanınırlık düzeyi, bugünden sonra yatırımcılar bakımından cazibesini koruması, genel ekonomik koşulların yanı sıra, biraz da yapacağı çalışmalara bağlı. Bu köşede defalarca yer aldığı üzere, sanayicinin Manisa’daki işgücüne, sosyal ve ekonomik hayata katkısı tartışılmayacak boyutlarda. Dolayısıyla, MOSB’nin gücünü artırması, sanayiciyi olduğu kadar Manisalı üreticiyi, imalatçıyı da yakından ilgilendiriyor.

Sanayi sektörünün kapasite kullanımının ve üretim endeksinin adım adım gerilediği şu günlerde, kalıcı, katma değeri yüksek, sürdürülebilir sanayicilik modelinin geliştirilmesi gereği, gündemi asıl işgal eden konular olmalı.