KOBİ Birleşmelerine %75 Vergi Avantajını Kaçırmayın!

KOBİResmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren kararname ile 31.12.2009’a kadar birleşen KOBİ’lerin kurumlar vergisi oranı Bakanlar Kurulu tarafından indirim hakkının tamamı kullanılarak yani %75 oranında azaltılarak %20’den %5’e indirildi. Ancak, bu avantajdan yararlanmak isteyenlerin bazı şartları yerine getirmesi gerekiyor.

Vergi avantajından yaralanmak isteyenler için yapılan KOBİ tanımı ve şirket birleşmelerine ilişkin hususlar ilgili kararnamede belirli bir çerçeveye oturtulmuş.

Buna göre 2008 yılının Aralık ayına ilişkin olarak verilen sigorta bildirgesine göre 10 ile 250 işçi çalıştıran ve 2008 hesap döneminin sonu itibariyle yıllık net satışlar toplamı 25 milyon TL’yi geçmeyen veya aktif toplamı 25 milyon TL’den az olan işletmeler KOBİ olarak ifade ediyor.

Birleşme ya yeni bir şirket kurularak ya da bir şirket bünyesinde yapılacak. Kurulacak şirket birleşmeden sonra KOBİ sınırlarını aşabilecek. Birleşme işlemi 2009 yılı sonuna kadar tamamlanacak. Feshedilen kurumun sabit kıymetlerinin tamamı yeni kuruma devredilecek. Birleşmeden doğan kazançlar sermayeye ilave edilecek.

Vergi avantajından yararlanmak isteyen KOBİ’ler, yeni oluşturulan veya bileşilen kurumun, birleşen KOBİ’lerin tahakkuk etmiş ve edecek vergi borçlarını ödeyeceğini beyan edecek. Önemli bir başka husus da yeni kurumun eski kurumların istihdam sayısının altına düşmemesi şartı.

Tüm bu şartlara uyulduğu takdirde, fesih edilen kurumun 2009 yılı kazançları ile yeni kurumun 2009, 2010, 2011 yılı kazançları %5 oranında vergilendirilecek. Önemli bir detay, Feshedilen kurumun birleşme tarihine kadar olan kazançları ile birleşmeden doğan kazançlarının yer aldığı beyannamenin, birleşmenin Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan edildiği tarihten itibaren otuz gün içinde bağlı olduğu vergi dairesine verilmesi gerekiyor.

KOBİ Birleşmelerine %75 Vergi Avantajını Kaçırmayın!” hakkında 2 yorum

  1. Hocam vergi avantajından sonra, hizmet sektörünün de KOBİlere dahil edilmesi gündemdeydi. Bakanlar Kurulu, bayramdan önceki son iş günü bunu onayladı. Düzenlemelerdeki sıra KOSGEB’de… Bununla ilgili yorumlarınızı bekliyor, bu vesileyle Ramazan Bayramınızı kutluyorum.

  2. Sayın Pamukçu;
    Bakanlar Kurulu onayından sonra KOSGEB’in kendi içindeki mevzuat düzenlemelrinin tamamlanması kolaylaştı. Yetkililerle görüşmemize göre bu sürecin bir ay içerisinde tamamlanacağı belirtiliyor. KOSGEB sadece hizmet işletmelerini dahil etmeyle kalmayıp, TÜBİTAK gibi ar-ge projelerini de desteklemeyi planlıyor. Amaç firmaları desteklerken, başvuru sahiplerini kurumsal bir kimlik kazandırmak. Katkınız için teşekkür ederim.

Yorumlar kapalı.